КРЕДИТ НА ЛЮБI ЦIЛI

Оформить заявку на получение кредита

Кредит на любі цілі від Компанії ПЛАЗА ІНВЕСТ - це зручний спосіб отримання коштів на любі цілі. Рішення про можливість видачі кредита надається безкоштовно.

Записей не найдено.

ПОСЛУГИ

«Перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою; ціна/тарифи фінансових послуг» 

Інформацiя про вартiсть, цiну/тарифи, розмiр плати (проценти) по фiнансовим послугам:

1)   Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту 


ЗА ТЕРМІНОМ ПОГАШЕННЯ 

ПРОЦЕНТ ЗА КОРИСТУВАННЯ 

% РІЧНИХ У ГРН. 

до 3-ох місяців включно 

25 %

від 3-ох до 12-ти місяців включно 

26 %

більше 12-ти місяців 

27 %

2)   надання гарантій та поручительств:

Комісія в розмірі 3% від суми гарантії та/або поручительства 

тендерна гарантія — від 0,5% від суми гарантії;

гарантія для туркомпаній:

туроператор на 5 років — 12000 грн.

турагент на 5 років — 3000 грн.

3) факторинг

Обсяг фінансування встановлюється на рівні до 100% від суми відступлення права вимоги. Вартість послуг факторингу встановлюються диференційовано, залежно від виду договору факторингу, структури фінансування, фінансового стану боржника, прострочки боргу та інших показників та складається відповідно до договору факторингу: із комісії (від 1% до 30 % від суми відступлення права вимоги) та плати за факторинг (від 1 до 30 % від суми відступлення права вимоги)

фінансування під відступлення права грошової вимоги — ціна за домовленістю сторін;

фінансування під дебіторську заборгованість — від 28 % річних у гривні.

4) фінансовий лізинг;

фінансовий лізинг на авто іноземного виробництва у гривні*.

Плаваюча відсоткова ставка: 18,99% (розраховується на основі ставки UIRD 3M*).

Аванс від 15% до 70%.

Термін фінансування: від 12 до 60 місяців.

Адміністративна комісія: 1,5% від вартості авто.

Ставка переглядається щоквартально у випадку, якщо UIRD зміниться більше, ніж на 1 процентний пункт.

* UIRD 3M (Ukrainian Index of Retail Deposits Rates) — трьохмісячна ставка українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб.

Згідно правил надання Товариством фінансових послуги:  з факторингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; надання послуг з фінансового лізингу; не передбачено надання додаткових фінансових послуг Клієнтам. Але у разі, якщо в окремих випадках Товариством надаватимуться додаткові фінансові послуги, то положення про умови їх надання та їх вартість включатимуться до належним чином оформлених правочинів (договорів та правил) із обов’язковим дотриманням/виконанням вимог, передбачених чинним законодавством України для таких випадків, зокрема, але невиключно, щодо належного інформування Клієнта про додаткові фінансові послуги в тому числі їх вартість.

Інформація про розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами

Товариство не пропонує своїм Клієнтам фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. У зв’язку з цим, Товариство не отримує фінансової винагороди від інших фінансових установ.

Більш детальну інформацію про тарифи та послуги ви можете отримати, зв’язавшись з нами.


Відповідно до вимог частин четвертої і п’ятої  ст.12-1  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:

1.  Фінансова установа до укладення з клієнтом договору про надання фінансової послуги додатково надає йому інформацію про:

a) фінансову послугу, що пропонується надати клієнту, із зазначенням вартості цієї послуги для клієнта, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг. Згідно з поданою заявкою клієнту буде запропонована фінансова послуга  на запитуваних заявником та погоджених фінансовою компанією умовах. Вартість послуг буде повідомлено клієнту перед укладенням договору за місцем розташування фінансової установи.

b) умови надання додаткових фінансових послуг та їх вартість. Додаткові фінансові послуги, передбачені законодавством України, надаються фінансовою компанією клієнтам на підставі окремого (окремих) договору (договорів), які укладаються між клієнтом та фінансовою компанією, і в яких визначаються порядок, умови надання та вартість додаткових фінансових послуг.

c) порядок сплати податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги. Сплата податків і зборів за рахунок фізичної особи в результаті отримання фінансової послуги здійснюється відповідно до законодавства України.

d) правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання фінансової послуги: Дострокове припинення надання фінансової послуги здійснюється внаслідок розірвання Договору. Порядок і підстави розірвання Договору визначаються Договором, укладеним між клієнтом та фінансовою компанією. В разі розірвання Договору клієнт та фінансова компанія зобов’язуються провести взаємні розрахунки: - фінансова компанія за заявою клієнта переказує залишок коштів клієнта за реквізитами, вказаними в заяві клієнта, на інший банківський рахунок клієнта; - клієнт повинен погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість перед  фінансовою компанією.

 

e) механізм захисту фінансовою установою прав споживачів та порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання фінансової послуги. Фінансова установа здійснює захист прав споживачів згідно з вимогами Закону України «Про захист прав споживачів» шляхом надання споживачеві необхідної інформації до надання фінансової послуги. Усі спірні питання, які можуть виникнути у майбутньому між клієнтом та кредитною установою, будуть врегульовані шляхом переговорів. Якщо неможливим буде дійти згоди із спірних питань в процесі переговорів, то такий спір вирішуватиметься у судовому порядку згідно із законодавством України.

f) розмір винагороди фінансової установи у разі, коли вона пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами. Розмір винагороди фінансової компанії у разі пропонування фінансових послуг, що надаються іншими фінансовими установами, визначається у відповідних договорах, укладених між фінансовою компанією та іншими фінансовими установами.

g) реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів.

Умови надання фінансових послуг

Порядок та умови надання послуг    ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛАЗА ІНВЕСТ» передбачено Внутрішніми правилами надання фінансових послуг, що опубліковані на сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛАЗА ІНВЕСТ».

Вартість оформлення заявки на отримання фінансової послуги не тарифікується. Повна вартість користування послугою зазначається у договорі із кожним клієнтом окремо, відповідно до умов погоджених з клієнтом та тарифами встановленими ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЛАЗА ІНВЕСТ», та фактичним строком користування фінансовою послугою. 

Більш детальну інформацію про тарифи та послуги ви можете отримати, зв’язавшись з нами.

 

Кредит з  "ПЛАЗА ІНВЕСТ" — це максимально швидко, просто, зручно та вигідно!